Mosbekæmpelse - Sådan får du en flot græsplæne

Mosbekæmpelse - udføres bedst i foråret

Ønsker du at give din græsplæne de bedste betingelser, så du senere på sæsonen kan nyde en flot grøn plæne? Så er det i denne tid at der skal sættes ind overfor det mos, der må være i plænen.
Der er flere måder at gribe mosbekæmpelse an på. Metoderne afhænger af, hvor meget mos der er i plænen og hvor stor en plæne, der skal mosbekæmpes. Samtidigt er det et spørgsmål om smag og behag, hvilken metode, der passer bedst til netop din plæne.

Vi gennemgår her de forskellige metoder og giver tips og tricks til, hvordan opgaven bedst angribes.
Mos trives godt, hvor der er skygge, fugtigt og hvor jorden er i underskud af næring. Det er derfor vigtigt at græsset får de bedste vækstbetingelser, fordi en sund græsvækst, naturligt er med til at holde mosset nede. Det er derfor mest optimalt at bekæmpe mos i foråret, således at græsset får de bedste vækstbetingelser i starten af sæsonen.


Vælg den rigtige mosbekæmpelse

 - Mosbekæmpelse med håndkraft
Den klassiske metode til at nedkæmpe mosset er at rive græsplænen over med en rive. Der findes river specielt udviklet til formålet, hvilket gør arbejdet lettere. Haveriven kan også anvendes, men det er vigtigt at riven har gode stærke tænder, da mosset kan være lidt genstridigt at få fjernet. Det kan anbefales at rive mos væk, i en tør periode i foråret, da mosset så lettere vil slippe og græsset ikke tager for meget skade.
Når plænen rives med en specialfremstillet rive, kaldet en plænelufter, så fjernes mos og løse blade. Samtidigt giver dette luft til græssets rødder og giver derfor bedre vækstbetingelser til græsset. Hvis der anvendes en plænelufter, undgås det at rive græsset med op. Dette kan være svære at styre med en almindelig haverive. Denne metoder kræver lidt tålmodighed og der skal lægges lidt kræfter i arbejdet.

 - Mosbekæmpelse med granulat og lign produkter
Ønsker du en metode, der enkelt fjerner mosset fra din plæne uden det kræver de helt store anstrengelser, så findes der flere bekæmpelsesmidler til formålet.
Disse midler skal enten strøs direkte på plænen eller blandes op med vand, efter anvisningen, fx i en vandkande, så det er let at sprede det ud over plænen. Det er vigtigt at læse anvisningen på produktet og følge denne for at opnå det bedste resultat.
Derudover har græsplænen godt af at blive revet over, når produktet har slået mosset ned således, at eventuel løs mos fjernes.
Nogle bekæmpelsesmidler gør mosset mørkt, når det nedkæmpes. I de tilfælde giver det også et flottere resultat at rive det løse mos væk fra plænen og samtidigt får græsset bedre vækstvilkår.

 - Mosbekæmpelse til haveejeren med havetraktor
En havetraktor giver mulighed for let og effektiv mosbekæmpelse. Der findes specialfremstillede river, som sættes bagpå havetraktoren. Denne type mosrive fjerner mos, løse blade og giver samtidigt luft til græssets rødder, hvilket skaber gode vækstbetingelser for græsset. Det er hurtigt og let at køre plænen over, så denne metode er særligt god, hvis plænen er stor.

 - Maskiner til mosbekæmpelse
Der findes mange forskellige maskiner, som let og effektivt kan fjerne mosset fra din plæne. Vi gennemgår her, hvad de forskellige typer maskiner kan.

Vertikalskærer
Denne type maskine skærer ned i plænen, hvilket giver rigtigt god luft til græssets rødder og derfor giver optimale vækstbetingelser. Græsset skal dog efterfølgende have lidt tid til at rette sig op igen, da vertikalskæren tager godt fat i plænen. Vertikalskæreren tager også mos med op af plænen, hvorefter dette kan rives sammen og fjernes, så græsset får lys og luft. Vertikalskæreren er rigtigt effektiv, hvis der er meget mos i plænen.

Mosfjerner
Denne maskine fjerner effektivt, men skånsomt mosset og opsamler det i en beholder på maskinen. Herved bliver det let at få fjernet mosset og det giver et flot resultat. Denne maskine skærer ikke ned i plænen, hvorfor det kan anbefales at rive græsplænen eller køre med en vertikalskærer efterfølgende for at give luft til græsrødderne og skabe optimale vækstbetingelser til græsset.

Kombimaskine
Denne type maskine kombinerer en vertikalskærer og mosfjerner ved både at fjerne mosset og samle det op i en beholder på maskinen og samtidigt skære ned i plænen, så der kommer luft til græsrødderne. Denne maskine er yderst effektiv, da plænen kun skal køres over en gang og der skal ikke efterfølgende rives løs mos væk fra plænen.

TIP:
Hvis plænen er hårdt ramt af mos, anbefales det at køre den over med en vertikalskærer en gang både forår og efterår.
Derudover at køre plænen over med en rive i sommerperioden, som tager det løse mos, der måtte være. På den måde fjernes mosset og græsset får gode vækstbetingelser.

Pleje af plænen efter mosbekæmpelse

Når mosbekæmpelsen er overstået, er der flere ting, som kan gøre vækstbetingelserne optimale for plænen.

  1. Hvis plænen ikke blevet luftet med en rive eller vertikalskærer, anbefales dette. Det er altid en fordel at bruge en vertikalskærer på plænen i foråret, for at give græsset gode vækstbetingelser først på sæsonen.
  2. Løse blade og løst mos fjernes gerne gentagne gange i løbet af foråret, for at give luft og lys til græsset.
  3. Plænen bør gødes og tildeles kalk, for at give græsset optimale vækstbetingelser.
    Det er vigtigt at tildele den rette mængde, for at opnå et flot resultat. Følg anvisningen på produktet nøje. Der findes mange forskellige produkter. En del produkter kan anvendes så snart mosbekæmpelsen er overstået således, at græsset får tilført den rette næring. Der fines smarte kombiprodukter, som både gøder og tilfører kalk. Det er væsentligt at tilføre kalk, da det hæver jordens ph værdi, hvilket mindsker vækstbetingelserne for mos. Mos trives bedst i jord med lav ph værdi.
  4. Der kan eftersås græs, særligt hvis plænen har været hårdt ramt af mos og der derfor er bare pletter eller steder med meget tynd græsvækst. Dette giver et flot resultat senere på sæsonen, med en mere jævn græsvækst på hele plænen.
    Der findes flere typer græsfrø. Hvis du har en plæne, der er placeret i skygge, så findes der græsfrø, som klarer disse forhold bedre og derfor vil give en flottere plæne til et sådant område.
  5. Hvis der er ujævnheder i plænen, så kan der inden eftersåning jævnes ud med en blanding af sand og muld, som rives fint jævn og derefter sås græsfrøene.
Få gode tilbud
Kontakt
Kundeservice
Kategorier